Serveis Ingenia Industry​

ELS NOSTRES SERVEIS

Les nostres solucions engloben des de la fase de disseny i definició del projecte fins a la posada en servei, validació de la instal•lació i manteniment.

CONSULTORIA/AUDITORIA

CONSULTORIA

Estudi de la situació actual tant a nivell d’infraestructura com de sistemes, anàlisis de les necessitats del client, proposta de solucions que s’ajustin a aquestes necessitats.

AUDITORIA

Anàlisi en profunditat dels sistemes actuals, des d’un punt de vista de rendiment, arquitectura, infraestructura, seguretat i Data Integrity, definint un pla d’actuació per a la resolució de les mancances detectades.

PROJECTES D'AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL

Sobre la base dels requeriments establerts pel client o com a resultat de les etapes de Consultoria/Auditoria, duem a terme els Projectes d’Automatització Industrial. Aquests projectes engloben des de la definició i  instal·lació dels sensors i actuadors en camp, la instal·lació elèctrica i pneumàtica dels mateixos, el disseny i construcció d’armaris de potència (distribució i maniobra) i control, especificació funcional, desenvolupament de programes en PLCs, HMI, SCADAs i DCS i la seva posada en servei.

Per a la seva implantació, utilitzem components dels principals fabricants d’automatització, tant a nivell de maquinari com de programari (Siemens, Rockwell, Wonderware, Emerson, Omron, Mitsubishi …).

Per a cada cas es realitza un estudi de la solució a implementar, consensuant amb el client les diferents opcions amb avantatges / inconvenients i costos, amb la finalitat d’oferir al client tota la informació per a l’elecció òptima de la solució.

L’execució dels projectes comptarà sempre amb la participació d’un Director de Projecte que s’encarregarà de les relacions amb el client, la planificació del projecte per a totes les seves fases, la coordinació amb l’equip de treball propi i les subcontractes i la gestió tècnico-econòmica.

PROJECTES MES

Desenvolupem i implementem sistemes MES dels principals fabricants de Programari (Siemens, Wonderware, Rockwell, …). La nostra àmplia experiència en la implantació de sistemes MES, ens permet analitzar les necessitats del client i definir el flux de treball i dades idònies per garantir l’èxit de la implantació en temps i cost.

L’experiència en l’adquisició de dades de camp, el processament i la generació de les metadades són crucials a l’hora de realitzar amb èxit el canvi cap a la transformació digital del procés productiu.

SERVEIS D'ENGINYERIA E&IC

L’èxit d’un projecte es fonamenta en l’estudi i anàlisi dels elements i disciplines que integren la solució a implementar, tant en l’aspecte específic com en les relacions i connexions entre ells.

Per a això una fase exhaustiva d’enginyeria bàsica com de detall és fonamental perquè el projecte es defineixi i es pugui executar correctament. La nostra enginyeria es desenvolupa amb el màxim rigor i un alt grau de detall, que es basa en l’anàlisi i presa de dades reals, comprovació i revisió de la instal·lació, permetent que tot quedi sota control i no sorgeixin imprevistos que impliquin canvis a la planificació i costos del projecte.

El departament d’enginyeria d’INGENIA disposa dels perfils necessaris per desenvolupar una enginyeria coherent i transversal, des dels quadres de distribució elèctrica fins als elements de camp (incloent equips elèctrics, instrumentació de camp, comunicacions industrials, etc.), tenint en compte requeriments especials (ATEX, SIL, HAZOP, seguretat de maquinària).

Amb la voluntat d’oferir un servei d’enginyeria de 360º, tanquem el cicle de projecte amb serveis de supervisió d’obra, precommissioning i commissioning de la instal·lació, documentació final de projecte As-Built i legalització de la instal·lació.

MANTENIMENT DE SISTEMES DE CONTROL

Amb l’objectiu de minimitzar les possibles incidències en els sistemes de control, és important que estiguin coberts per un servei de manteniment. A INGENIA disposem d’un servei integral de manteniment de sistemes de control i instal·lacions associades que subministrem als nostres clients. També oferim aquest mateix servei, després d’un període de formació, a sistemes i instal·lacions realitzades per tercers. Aquest tipus de servei el podem oferir en diverses modalitats horàries en funció de les necessitats del client.

Aquests serveis inclouen un servei de manteniment preventiu i poden incloure un servei d’atenció telefònica, un servei de telemanteniment (en funció de la infraestructura de control existent) i un servei de manteniment correctiu presencial.