Túnels d’Assecat – B.BRAUN

Túnels d’Assecat – B.BRAUN

PROJECTE

Les ampolles de sèrum fisiològic, després de la seva esterilització en autoclau, presenten una humitat massa elevada per poder adherir les seves etiquetes identificatives amb garanties. Fins avui, s’utilitzava un mètode poc eficient energèticament i amb una qualitat mediocre en l’assecat d’ampolles. La interfície amb l’operador no proporcionava informació del que estava passant en el procés d’assecat.

El projecte va consistir en l’automatització d’un nou procés d’assecat mitjançant el qual s’aconsegueix un grau d’assecat òptim i un consum energètic molt inferior al que s’estava produint fins al moment. A més, es va proporcionar informació a l’operador sobre el procés d’assecat (temperatures, humitats, consums energètics per tipus d’energia, etc.), així com una operació més amigable del procés.