Sistema de Control PCS7 – CTRASA

Sistema de Control PCS7 – CTRASA

PROJECTE

Duem a terme el manteniment del Sistema de Control de la Planta de CTRASA. El sistema que mantenim és un sistema PCS7 de Siemens amb 2 CPUs redundants, dos servidors redundants, dos clients d’operació i una estació d’enginyeria.

Addicionalment, també es mantenen sistemes aliens al sistema de control principal com són un servidor OPC per a comunicació amb sistemes de tercers i dos PLCs dels ponts grua amb les seves respectives pantalles d’operació.