Sistema de Control PCS7 – AC MARCA

Sistema de Control PCS7 – AC MARCA

PROJECTE

Duem a terme el manteniment del Sistema de Control de la Planta d’AC Marca Home Care i Personal Care. El sistema a mantenir és un sistema PCS7 de Siemens amb 2 CPUs redundants, dos servidors redundants d’Operació i Batch, cinc clients d’Operació i Batch i un servidor Web.

Addicionalment, també es mantenen sistemes aliens al sistema de control principal com són el sistema de PIG i el sistema de neteges.