Sala de Preparació I4 – B.BRAUN

Sala de Preparació I4 – B.BRAUN

PROJECTE

Durant la preparació de producte en els tancs de la sala, es produïen algunes operacions incorrectes en les vàlvules manuals del procés. Aquestes operacions implicaven costos addicionals en la fabricació.

El projecte va consistir en, d’una banda, realitzar l’estudi dels processos de fabricació per a detecció d’ineficiències i possibles punts de confusió en l’execució de les ordres de treball i, per l’altre i a conseqüència d’aquest estudi inicial, es va procedir a l’automatització de les vàlvules de descàrrega i desguàs dels 17 tancs de preparació de la sala, per a evitar els errors d’operació.