Reactor Sala MG10 – MERCK

Reactor Sala MG10 – MERCK

PROJECTE

Automatització Workshop de producció de sòlids a Merck.

El projecte va consistir en l’automatització d’un reactor de fabricació de solució aglutinant  i la coordinació i comunicació amb els altres equips de la sala.

El sistema requeria d’un sistema capaç d’executar diferents receptes de producció i neteja, amb un alt grau de precisió en les dosificacions i transvasaments. La solució implementada emprava un sistema de PLC (Siemens S7-1500) i un SCADA IAS i un RMP (Recipe Manager Plus) de Wonderware .