Planta d’Urea – SOLUTEX

Planta d’Urea – SOLUTEX

PROJECTE

L’any 2.018, Solutex va incorporar un nou decantador en el procés de la planta de tractament d’urea. El projecte va consistir en l’automatització d’un decantador i la seva integració en el procés en què ja existeixen altres decantadors. Es va desenvolupar mitjançant tecnologia PLC (Siemens S7-1500 F de seguretat) i DCS (Siemens PCS7).