HVAC i Condicions Ambientals Dispensing – MERCK

SECTOR_FARMACEUTICO Ingenia Industry

HVAC i Condicions Ambientals Dispensing – MERCK

PROJECTE

Merck va construir en 2.016 un nou edifici en el qual es realitza la dosificació de les matèries primeres per al procés de fabricació de medicaments. Com en qualsevol planta farmacèutica, les condicions climàtiques i el seu monitoratge en continu són elements fonamentals per garantir la qualitat dels productes manipulats.

El projecte va consistir en l’automatització de 6 unitats de climatització mitjançant un sistema de PLC i HMI (PLC Siemens S7-1500 i Comfort Panell) i el monitoratge d’unes 40 sales mitjançant registradors industrials (Eurotherm-Schneider 8100A).