Envasament Dissolvents – BRUGUÉS

Envasament Dissolvents – BRUGUÉS

PROJECTE

Realització de l’Enginyeria de Detall per a Electricitat, Instrumentació i Control, i desenvolupament de programari per l’automatització i gestió d’ordres de fabricació, per a la zona d’envasat de dissolvents (ATEX).

El projecte contempla l’automatització del parc de tancs, juntament amb 2 envasadores.

S’ha implementat una nova infraestructura d’OT amb telemantenimient.

El sistema de control emprat consta d’un PLC SIEMENS 1500 i una solució basada en WinCC amb estructura client servidor.