Debottlenecking Step 2 – BASF

Debottlenecking Step 2 – BASF

PROJECTE

Realització de l’Enginyeria de Detall d’Instrumentació i Control, per al sanejament de part de la instal·lació existent i l’ampliació de les funcionalitats d’automatització de planta, aprofitant els equips existents i la disminució del temps d’espera, modificant la planta d’etoxilació, polímers & oligòmers.

Disseny de la solució, definició de materials, RFQ’s, Llistats, esquemes, plànols, …, de tots els elements i equips d’I&C que conformen el projecte.

Programació del Sistema de Control basat en PCS7.