Centrífuga MST – CARGILL

Centrífuga MST – CARGILL

PROJECTE

Realització de l’Enginyeria Bàsica i de Detall d’Electricitat, Instrumentació i Control, per al sanejament de la instal·lació existent i l’ampliació amb una nova centrífuga de midó lleuger, tanc d’aigua d’emergència i dipòsit pulmó.

Disseny de la solució, definició de materials, RFQ’s, Llistats, esquemes, plànols, hook-up’s, …, de tots els elements i equips d’I&IC que conformen el projecte.

Supervisió d’obra, precommissioning i commisioning, suport a inspecció per organisme certificador.